Lidmaatschap

De contributie in 2016 bedraagt € 150 per jaar of € 15,00 per maand (max. 11 mnd) of € 5 per les. Het lidmaatschap is vrijblijvend, met een opzegtermijn van ten hoogste 1 maand.


Eerste 2 lessen zijn gratis, geen inschrijfgeld. Kenshin Dojo is een non-profit vereniging, de contributiegelden worden gebruikt voor o.a. algmeen verenigingslidmaatschap van de japanse bond, zaalhuur en trainingsattributen.


De lessen gaan in principe het hele jaar door, ook waar mogelijk tijdens schoolvakanties. Tjdens de zomervakantie wordt er 4-6 weken geen les gegeven.